Utolsó frissítés: 2008. máj. 15.

Tudományos tanulmányok

  • > Nemes-Incze, P., Daróczi, N.S., Sárközi, Zs., Koós, A.A., Kertész, K., Ţiprigan, O., Horváth, Z.E., Darabont, Al., Biró, L.P. (2007): Synthesis of bamboo—structured multiwalled carbon nanotubes by spray pyrolysis method, using a mixture of benzene and pyridine. — Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9(5): 1525—1529. IF (2006): 1.106
  • > Ţiprigan, O., Koós, A.A., Nemes-Incze, P., Horváth, Z.E., Sárközi, Zs., Simon, S., Darabont, Al., Biró, L.P. (2007): Obtaining bamboo-structured, multiwalled carbon nanotubes using the spray pyrolysis method. — Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 9(3): 617—620. IF (2006): 1.106
  • > Darabont, Al., Daróczi, N., Nemes-Incze, P., Kertész, K., Sárközi, Zs., Koós, A.A., Horváth, Zs.E., Osváth, Z., Vértesy, Z., Biró, L.P. (2005): Szén nanocsövek szintézise folyékony szénhidrogénekből katalizátor jelenlétében. — EMT Műszaki Szemle 31: 36—40.
  • > Koós, A.A., Horváth, Z.E., Kertész, K., Vértesy, Z., Tapasztó, L., Osváth, Z., Sárközi, Zs., Nemes-Incze, P., Darabont, Al., Biró, L.P. (2005): Optimization of the synthesis of carbon nanotubes in a semi-continuous injection chemical vapor deposition method. — Proceedings of the First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals, SEMINANO2005, Budapest, pp. 51—54.
  • > Nemes, P.I., Kertész, K., Tapasztó, L., Koós, A.A., Sárközi, Zs., Vértesy, Z., Horváth, Z.E., Darabont, S., Biró, L.P. (2005): Szén nanocsövek szintézise porlasztásos pirolizis módszerrel, folyékony szénhidrogénekből. — In: X. Fiatal Műszakikak Tudományos Ülésszaka, EME, Kolozsvár, pp. 89—92.
  • > Darabont, Al., Kertész, K., Neamţu, C., Sárközi, Zs., Tapasztó, L., Biró, L.P., Horváth, Z.E., Koós, A.A., Osváth, Z., Vértesy, Z. (2003): Production of Carbon Nanotubes by the Catalysed Vapour Phase Pyrolysing Process. — Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Physica, Special Issue, pp. 321—327.
  • > Peuzin, J.C., Garnier, A., Mackay, K., Mandrillon, V., Sárközi, S. (1999): Quelques proprietes specifiques des couches minces magnetostrictives applicables aux actionneurs et aux capteurs. — Proceedings of Journées S.E.E., pp. 77—84.
  • > T. Veress, É., Sárközi, Zs., Vörös, A. (1999): The First Measurements For Human Speech-Hearing Sharpness — II. — Akusztikai Szemle 4(1—4): 54—55.

Könyvfejezetek

  • > Darabont, S., Kertész, K., Sárközi, Zs., Tapasztó, L. (2003): A porlasztásos pirolízis módszer és a növesztési paraméterek vizsgálata a szén nanoszerkezetek előállításában. — In: Nagy, L. (szerk.): Korszerű kísérleti és elméleti fizikatanulmányok. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 2—126.

Könyvek

  • > Néda, Á., Sárközi, Zs., Járai-Szabó, F., Deák, R. (2006): Mechanika és hőtan laboratóriumi jegyzet, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 112 pp.